؟؟؟

نشسته بودن

دور هم

با آب وتاب از استعدادهای یک کودک اوتیسمی و بیش فعال میگفتند.......

سرم پایین بود وداشتم فکر می کردم...

/ 0 نظر / 10 بازدید